Dịch vụ tư vấn Phong thủy

 

Bảng giá tư vấn phong thủy

Bảng giá chi tiết giới thiệu 19 dịch vụ tư vấn phong thủy khác nhau, giá tiền tư vấn từ vài trăm nghìn đến trăm triệu, tùy vào từng dịch vụ tư vấn. 

Tư vấn phong thủy trọn gói đầy đủ từ thầy phong thủy của Maxi đến các vật phẩm phong thủy tiêu chuẩn. Có dịch vụ tư vấn online, và có những dịch vụ bắt buộc phải đến tận nơi để kiểm tra và tiến hành.

Bảng giá phí dịch vụ tư vấn phong thủy MAXI

Danh sách các Chi nhánh Phong Thuỷ Maxi