Phong thuỷ âm phần

Phong thủy hung cát của mộ phần tổ tiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh tiền đồ của con cháu đời sau.

  • Bạn cùng gia đình đang băn khoăn về việc lựa chọn một trạch đất cát vượng làm nơi cát táng cho gia tiên nhà mình?
  • Bạn thực sự mệt mỏi khi có quá nhiều thông tin về các trường phái phong thủy khác nhau, với nhiều quan niệm khác nhau về âm trạch, mộ phần?
  • Bạn mong muốn hiểu rõ về các nghi thức thực hiện việc cát táng, để đúng Phong thủy và đúng tâm đạo đối với người đã khuất?
  • Bạn đang cần sự tư vấn, hướng dẫn, song hành của chuyên gia và đơn vị uy tín giúp gia đình giải quyết tất cả các nỗi lo trên?

Dưới đây là nội dung một hồ sơ bạn sẽ nhận được.

Nội dung dịch vụ

Xác định địa thế nơi đặt mộ để đặt mộ theo đúng phương pháp. Xác định mạch, toạ, hướng, thuỷ pháp trường sinh. Xác định huyệt mở hàng năm để đặt mộ.

Bạn sẽ nhận được:

Xác định địa thế nơi đặt mộ để đặt mộ theo đúng phương pháp.

Xác định mạch, toạ, hướng, thuỷ pháp trường sinh.

Xác định huyệt mở hàng năm để đặt mộ.

Mặt bằng bản vẽ phân tâm - cục – vị

Bạn sẽ nhận được

Phân tích cát hung của trạch đất, thế đất.

Tư vấn lựa chọn vị trí huyệt, đất để cát táng.

Bản vẽ 2D xác định toạ hướng, thế, cục.

Các phương án đặt mộ.

Bạn sẽ nhận được

Xác định phương án dặt mộ theo phổ thông.

Xác định phương án đặt mộ theo thuỷ pháp trường sinh.

Xác định phương án đặt mộ theo tuế tích – huyệt mở hàng năm.

Tổng hợp phân tích, đánh giá và kết luận việc đặt mộ căn cứ trên 3 phương pháp.

Các phương án về tuổi.

Bạn sẽ nhận được

Xác định chủ lễ, đứng đầu sớ và động thổ.

Các tuổi cát lợi và cần tránh trong gia đình.

Lễ hạ giải, khai huyệt, giác móng

Bạn sẽ nhận được

Thời gian thực hiện lễ hạ giải, khai huyệt, giác móng được nhật nguyệt đáo sơn giúp bổ long, phù sơn, tương trạch chủ, thu sơn, xuất sát, hoá giải cục xấu.

Hướng dẫn kỹ thuật tạo huyệt giúp thông khí thiên địa, phù long, tương chủ.

Xác định kích thước phù hợp với vị trí, quy cách xây dựng và quy hoạch khu vực.

Hướng dẫn nghi lễ tại nhà, ban thần linh và tại huyệt.

Bạn sẽ nhận được

Thời gian thực hiện lễ phá nấm, chuyển mộ và hạ huyệt.

Hướng nghi thức hoàn long mạch, bồi lấp huyệt hung táng.

Hướng dẫn nghi lễ ạn vị, hàn long, hoàn long mạch huyệt cát táng.

Hướng dẫn nghi lễ tại nhà, ban thần linh và tại huyệt.

Bạn sẽ nhận được

Hướng dẫn các nghi lễ tạ mộ.

Các điều cần chú ý.