Nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu: tên gọi, logo, slogan, màu sắc, hồ sơ năng lực,… Mọi thiết kế trong bộ nhận diện thương hiệu cần phải được thiết kế đồng bộ, nhất quán và chuẩn phong thuỷ mới đem lại được hiệu quả tốt nhất.

  • Ứng dụng Phong thuỷ, Bát tự, Tử bình, Lục nhâm, Kỳ môn sẽ giúp doanh nghiệp bạn cất cánh, phát triển bền vững.
  • Bạn thực sự muốn có bộ nhận diện thương hiệu, logo, tên doanh nghiệp, màu sắc,… phù hợp và chuẩn phong thuỷ với bạn và ngành nghề của bạn.

Dưới đây là nội dung một hồ sơ bạn sẽ nhận được.

Nội dung dịch vụ

Bạn sẽ nhận được:

Phân tích ngũ hành tổng thể ngành nghề doanh nghiệp của bạn.

Phân tích ngũ hành của chủ doanh nghiệp dựa trên Bát tự sinh thần.

Đưa ra các cách cục ngũ hành dụng – hỷ – kỵ thần và định hướng lựa chọn.

Bạn sẽ nhận được

Đưa ra các bộ tên doanh nghiệp theo ngũ hành dụng – hỷ – kỵ thần.

Đánh giá ưu điểm của từng bộ tên và vị thế đối với chủ doanh nghiệp và ngành nghề.

Tư vấn doanh nghiệp lựa chọn bộ tên doanh nghiệp tối ưu nhất.

Bạn sẽ nhận được

Hoạ tiết và màu sắc phù hợp với dụng thần và ngành nghề.

Thể hiện được tính cách thương hiệu.

Thể hiện được slogan của doanh nghiệp.

Bạn sẽ nhận được

Phân tích ý nghĩa tạo hình.

Tỷ lệ trong thiết kế kích thước logo

Tỷ lệ thông số các chữ trong logo.

Phân tích các màu sắc trong logo.

Quy cách sử dụng logo trong hình ảnh và sản phẩm.

Độ lớn của logo.

Các quy định về biểu tượng được phép sử dụng.

Các định dạng xuất file logo và lưu trữ logo.

Các lưu ý khác khi sử dụng logo.